กองช่าง
 
 
 
 
พงษ์สวัสดิ์ แกล้วกล้า
 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 
 
เอกรักษ์ พอจิต
 

วิศวกรโยธา

 

 

 
   
 
อนุพงษ์ เกิดแล้ว
 
 

ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 
     
 
นายทองดี พานพบ
 
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า