โครงการออกกำลังกาย (ชาแลนจ์เดย์)   

      องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น ประจำปี 2552