การประชุมสภาครั้งแรก

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่