ร.ต.ต.มนตรี อริยวังโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น จัดทำโครงการ มัดผ้าเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับคนในชุมชน