สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี'งบประมาณ 2559
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 หน้าที่1
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 หน้าที่1    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราค2559    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 หน้าที่1    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 หน้าที่1 หน้าที่2    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 หน้าที่1 หน้าที่2    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 หน้าที่1    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 หน้าที่1 หน้าที่2    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 หน้าที่1 หน้าที่2