สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี'งบประมาณ 2562
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 หน้าที่1
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 หน้าที่1    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราค2562 หน้าที่1    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน2562    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562