สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่
 

ทุ่งทานตะวัน

วัดพระธาตุสุโทน

คุ้มเจ้าหลวง

ขุนสถาน

 

แพะเมืองผี

ประเพณีกำฟ้า

ขนมจีนเมืองแป้

ปีใหม่เมืองชนพื้นเมือง